Zásady pri výbere pohrebnej služby

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Nevyberajte si pohrebnú službu v zdravotníckych zariadeniach

Zväčša na tieto miesta prichádzate citovo pohnutí a so smútkom v srdci. Podnikavci s týmto rátajú a uzavretie výberu sa tak môže  neskôr stať pre vás nevýhodným, v prípade ak by ste chceli zmluvu zrušiť, naúčtujú vám vysoké sumy.


Nevyberajte si pohrebnú službu po oslovení ňou samotnou

Seriózne pohrebné služby nepotrebujú svojich klientov naháňať, nezneužívajú žiaľ a smútok, nemajú svojich platených agentov vnútri a pred zdravotníckymi zariadeniami. Seriózne pohrebné služby vedia, že takýmto konaním by porušili zákon O pohrebníctve č. 131/2010 Z.z., a ich konanie by bolo trestné. Seriózne pohrebné služby stavili na svoje dobré meno, kvalitu a spoľahlivosť svojich služieb.


Pri výbere pohrebnej služby zoberte do úvahy fakty

  • ako dlho je táto pohrebná služba na trhu
  • kde sídli, aké má priestory (ak je adresa anonymná, zariadenia a sklad má v garáži, utekajte od nej)
  • má táto pohrebná služba v danom meste monopolné postavenie?
  • prezentuje sa pohrebná služba na internete a akou formou? Má vlastnú stránku, alebo iba odkaz na zoznamoch?
  • je dobré si na internete pozrieť ako jej zamestnanci vyzerajú (rovnošaty), ako prebiehajú rozlúčky (fotodokumentácia), či a aké služby ponúkaju nad rámec, aké majú materiálne a technické zázemie
  • popýtajte sa známych na ich skúsenosti s pohrebnými službami v danom regióne a až potom sa rozhodujte
  • nezabudnite, ide o vaše peniaze a za ne požadujte maximum, seriózne firmy vám ho dajú

OBCE V KTORÝCH POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY

  • Malacky • Borinka • Gajary • Jablonové • Jakubov • Kostolište • Kuchyňa • Láb • Lozorno • Malé Leváre • Marianka • Pernek • Plavecké Podhradie • Plavecký Mikuláš • Plavecký Štvrtok • Rohožník • Sološnica • Studienka • Stupava • Suchohrad • Veľké Leváre • Vysoká pri Morave  • Záhorská Ves • Závod • Zohor
  • Brodské • Dubovce • Gbely • Holíč • Kopčany • Mokrý Háj • Oreské • Petrova Ves • Popudinské Močidľany • Prietržka • Radimov • Radošovce • Trnovec
  • Bílkove Humence • Borský Mikuláš • Borský Svätý Jur  • Jablonica • Kuklov •Kúty • Lakšárska Nová Ves • Moravský Svätý Ján  • Plavecký Peter • Prietrž • Prievaly • Sekule • Sobotište • Šajdíkove Humence • Šaštín - Stráže • Štefanov