Úmrtie v zdravotníckom zariadení, alebo v ústave sociálnej starostlivosti

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Rodinu zväčša kontaktuje personál, ktorý vám poradí ako ďalej postupovať, kedy sa dostaviť a čo so sebou priniesť, či je nariadená pitva (zväčša áno, slúži predovšetkým k stanoveniu či potvrdeniu diagnózy, správnosti liečebných postupov a úkonov, k určeniu definitívnej príčiny smrti), i tu však môže lekár v istých prípadoch od pitvy upustiť.

Rodinu zväčša kontaktuje personál, ktorý vám poradí ako ďalej postupovať, kedy sa dostaviť a čo so sebou priniesť, či je nariadená pitva (zväčša áno, slúži predovšetkým k stanoveniu či potvrdeniu diagnózy, správnosti liečebných postupov a úkonov, k určeniu definitívnej príčiny smrti), i tu však môže lekár v istých prípadoch od pitvy upustiť. Personál zdravotníckeho zariadenia by vám nemal v žiadnom prípade odporúčať pohrebnú službu, toto rozhodnutie prináleží slobodnej vôli občana podľa zákona č. 131/2010 Z.z. a jeho porušenie je trestné.

Vyberte si preto pohrebnú službu ešte pred návštevou zariadenia, kde je telo vášho príbuzného uložené.

Vami oslovená pohrebná služba vás bude inštruovať ako ďalej postupovať. Na základe vašej objednávky, zaobstará všetky potrebné náležitosti od prevozu, cez úpravu až po samotnú rozlúčku podľa vášho želania. Z vašej strany bude potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz zomrelého,
  • kartičku zdravotného poistenia zomrelého (ak je k dispozícii),
  • občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),
  • šaty pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev).

OBCE V KTORÝCH POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY

  • Malacky • Borinka • Gajary • Jablonové • Jakubov • Kostolište • Kuchyňa • Láb • Lozorno • Malé Leváre • Marianka • Pernek • Plavecké Podhradie • Plavecký Mikuláš • Plavecký Štvrtok • Rohožník • Sološnica • Studienka • Stupava • Suchohrad • Veľké Leváre • Vysoká pri Morave  • Záhorská Ves • Závod • Zohor
  • Brodské • Dubovce • Gbely • Holíč • Kopčany • Mokrý Háj • Oreské • Petrova Ves • Popudinské Močidľany • Prietržka • Radimov • Radošovce • Trnovec
  • Bílkove Humence • Borský Mikuláš • Borský Svätý Jur  • Jablonica • Kuklov •Kúty • Lakšárska Nová Ves • Moravský Svätý Ján  • Plavecký Peter • Prietrž • Prievaly • Sekule • Sobotište • Šajdíkove Humence • Šaštín - Stráže • Štefanov