Úmrtie v zahraničí

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Telo je možné previesť na Slovensko podľa medzinárodných dohôd. V mieste úmrtia lekár vystaví "Pas pre mŕtveho", a prevoz zabezpečuje vami vybraná pohrebná služba. Prepravu možno realizovať po zemi, vode a vzduchom, po cestách i železniciach. Ostatky musia byť uložené vo vhodnom prepravnom kontajneri (schránke), prispôsobenom na tento účel, sprievodné doklady musia byť vystavené v súlade s právom krajiny východzej, prejazdnej a cieľovej.

Telo je možné previesť na Slovensko podľa medzinárodných dohôd. V mieste úmrtia lekár vystaví "Pas pre mŕtveho", a prevoz zabezpečuje vami vybraná pohrebná služba. Prepravu možno realizovať po zemi, vode a vzduchom, po cestách i železniciach. Ostatky musia byť uložené vo vhodnom prepravnom kontajneri (schránke), prispôsobenom na tento účel, sprievodné doklady musia byť vystavené v súlade s právom krajiny východzej, prejazdnej a cieľovej. Niektoré dopravné spoločnosti majú svoje interné smernice s ktorými treba rátať. V praxi sa nám stalo, že letecká spoločnosť prevezme prepravný kontajner s nebožtíkom len v prípade, ak nijakým spôsobom nepripomína obsah v nej uložený, teda nesmie sa ponášať na rakvu.

Ďalej je možné telo zomrelého spopolniť na mieste a následne previesť do vlasti. Urnu je možné poslať prostredníctvom poštovnej alebo kuriérskej služby spolu s náležitými dokladmi o pôvode obsahu.

OBCE V KTORÝCH POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY

  • Malacky • Borinka • Gajary • Jablonové • Jakubov • Kostolište • Kuchyňa • Láb • Lozorno • Malé Leváre • Marianka • Pernek • Plavecké Podhradie • Plavecký Mikuláš • Plavecký Štvrtok • Rohožník • Sološnica • Studienka • Stupava • Suchohrad • Veľké Leváre • Vysoká pri Morave  • Záhorská Ves • Závod • Zohor
  • Brodské • Dubovce • Gbely • Holíč • Kopčany • Mokrý Háj • Oreské • Petrova Ves • Popudinské Močidľany • Prietržka • Radimov • Radošovce • Trnovec
  • Bílkove Humence • Borský Mikuláš • Borský Svätý Jur  • Jablonica • Kuklov •Kúty • Lakšárska Nová Ves • Moravský Svätý Ján  • Plavecký Peter • Prietrž • Prievaly • Sekule • Sobotište • Šajdíkove Humence • Šaštín - Stráže • Štefanov