Komplexné služby

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ
Naša firma je členom.

Pohrebná služba poskytuje širokú škálu služieb v oblasti pohrebníctva v meste  Šaštín Stráže a širokom okolí záhorského regiónu.

 • Prevozy zosnulých - NONSTOP

Zabezpečujeme prevozy v rámci celého Slovenska a EU,UA a RUS. Poskytneme poradenstvo v súvislosti s prevozmi zosnulých, pozostatkov alebo ostatkov z ktoréhokoľvek miesta na svete.

 • Výkop a zasypanie hrobu
 • Parte 

Poskytuje rozlúčkové parte vo viacerých variáciách. Už i tento prvý krok k oznámeniu smutnej udalosti v rodine a okoliu tak nadobúda vysokú profesionalitu a zdôrazňuje vážnosť prichádzajúcej chvíľe.

 • Písanie na stuhy

Investujeme do rozvoja firmy, preto i tak zdanlivo jednoduchá vec, ako je stuha s nápisom, stáva sa v tomto prípade jedinečným originálom. Naši pracovníci spolu s vami vyberú vzor i farbu písma, jeho veľkosť, poradia pri výbere textu a pripravia stuhy podľa vašich predstáv na najmodernejšom zariadení.

 • Kvetinová výzdoba

V našej ponuke je široká škála živých i umelých kvetov, nespočet variácií a možností tvarov kytíc, ikebán, vencov. Trendom súčasnosti je orientovať celú kvetinovú výzdobu do jednej úzkej škály farieb, výzdoba tak môže byť ladená do ktorejkoľvek bežnej farby a jej odtieňov, aby pôsobila jednotne a ucelene.

 • Organizácia obradu

Naprogramovanie jednotlivých častí a prvkov obradu zo sebou prináša nároky na organizačné schopnosti usporiadateľa. Zvlášť náročné sú tzv. viacnásobné obradné rozlúčky, ktoré v sebe zahŕňajú cirkevné a svetské spôsoby. Neraz sú konané na oddelených miestach, kde je potrebný prevoz zosnulého i prevoz výzdoby. Naši školení pracovníci vedia všetky nároky klientov zosúladiť k ich konečnej spokojnosti.

 • Zabezpečenie rečníka a vami vybranej smútočnej hudobnej produkcie

Samozrejmosťou na obradoch býva verbálna rozlúčka pozostalých so zosnulým. Podľa našich skúseností vieme ako často prichádza ku zlyhaniu rečníka v dôsledku nazadržateľného prejavu vlastných citov. Riešením je profesionálny rečník, ktorý sa dôstojne a pietne rozlúči v mene prítomných, do prejavu zahrnie obsah slov smútiacich pozostalých podľa ich požiadaviek a dá tak zvlášť vyniknúť dôstojnosti a vážnosti okamihu rozlúčky.

V prípade požiadaviek na hudobnú produkciu poskytuje naša firma širokú ponuku smútočných skladieb, ale aj piesní podľa výberu pozostalých. V obidvoch prípadoch berie na zreteľ použitie reprodukcie v súvislosti s autorskými právami a platnými zákonmi SR.

 • Kompletné vybavenie dokladov a matričnej agendy

Od prvého kontaktu s našou firmou vás naši pracovníci budú podrobne inštruovať o potrebných krokoch, ktoré sa končia výberom a špecifikáciou jednotlivých častí rozlúčky. Potom už všetky vaše starosti preberáme na svoje plecia v rámci komplexného vybavenia zákazníka. Medzi ne samozrejme patrí i vybavenie všetkých potrebných dokladov a matričnej agendy.

OBCE V KTORÝCH POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY

 • Malacky • Borinka • Gajary • Jablonové • Jakubov • Kostolište • Kuchyňa • Láb • Lozorno • Malé Leváre • Marianka • Pernek • Plavecké Podhradie • Plavecký Mikuláš • Plavecký Štvrtok • Rohožník • Sološnica • Studienka • Stupava • Suchohrad • Veľké Leváre • Vysoká pri Morave  • Záhorská Ves • Závod • Zohor
 • Brodské • Dubovce • Gbely • Holíč • Kopčany • Mokrý Háj • Oreské • Petrova Ves • Popudinské Močidľany • Prietržka • Radimov • Radošovce • Trnovec
 • Bílkove Humence • Borský Mikuláš • Borský Svätý Jur  • Jablonica • Kuklov •Kúty • Lakšárska Nová Ves • Moravský Svätý Ján  • Plavecký Peter • Prietrž • Prievaly • Sekule • Sobotište • Šajdíkove Humence • Šaštín - Stráže • Štefanov